Vår kundsupport är vårt kännetecken

Våra supporttjänster

PayiQ erbjuder omfattande supporttjänster till sina kunder och samarbetspartners. Vår förstklassiga kundservice innehåller en uppsättning supporttjänster som är utformade för att maximera drifttid och kundnöjdhet, och samtidigt minimera företagskunders interna kostnader. Supportavtalet är er garanti för bekymmersfri drift.

PayiQ har ännu en supportkanal för sina kunder och samarbetspartners. Vår supportpersonal hjälper er kundtjänst med alla problem med våra produkter och tjänster. Relevanta frågor vidarebefordras även till vårt utvecklingsteam för vidare analys så att ni får fullt stöd av hela vårt team. Er tekniska support har vårt fulla stöd i alla frågor som är relaterade till vår plattform och våra tjänster.

Vi är hängivna att lösa era problem snabbt och effektivt. Vi försöker lösa problem i den ordning vi tar emot dem. Som standard arbetar vi efter principen ”först till kvarn”, men alla problem får en prioritet. Alla problem som förhindrar användning av våra produkter och tjänster har företräde framför mindre problem. Om problem är relaterade till våra partners system så informerar vi dem omedelbart om det och försöker lösa problemet i nära samarbete. Om ett problem eller någon återkoppling ligger utanför vår makt så försöker vi vidarebefordra frågan till rätt instans, eller ge råd om hur problemet ska lösas, om det är möjligt.

 

PayiQ supportavtal

Dra så stor nytta som möjligt av er investering genom att använda er av PayiQ supportavtal – den flexibla, kostnadseffektiva vägen till förstklassig kundsupport och extra tjänster. Som kund med supportavtal har ni rätt till den bästa formen av support, och även andra fördelar, till exempel garanterade svar och lösningstider

Supportavtalet köps i samband med er licens för vårt system och är utformat för att säkerställa bekymmersfri drift och maximera nöjdhet hos era slutkunder.

 

Kommunikation

Som kund med supportavtal hos PayiQ kan du nå oss på flera sätt.

Support via e-post

Ni kan kontakta oss när som helst genom att mejla vår supportadress. Om ni kontaktar oss via e-post så vidarebefordras er förfrågan till vårt kundhjälpssystem där alla fortsatta konversationer om saken loggas automatiskt. 

Direkt telefonlinje

Ni kan ringa vårt supportteam direkt för att diskutera problem som uppstår. Telefonsupport är tillgänglig alla tider som står angivna i PayiQ supportavtal.

För mer information om PayiQ supportavtal kan du kontakta vår försäljningsavdelning.

LADDA NER DET VIKTIGASTE

PayiQ-plattformen

Företaget

Kunder

Pin It on Pinterest

Share This