Biljetter, kontroll och betalning i en och samma lösning

Bygga en pilotstudie

Bygg en pilotstudie för ett visst behov på mindre än fyra veckor.

Z

Pilotstudiens användbarhet

Erbjud tjänsten till slutanvändare i verkligheten under en lämplig testperiod.

g

Analysera resultat

Sätt dig in i en analys av alla relevanta data från pilotstudier och slutsatser som dragits baserat på dem.

Välja implementering

Basera beslut om köp och implementering på verkliga data från en verklig tillämpning.

Hur fungerar PayiQ system?

Lättanvänt biljettsystem med förfalskningsskydd i världsklass

PayiQ är en molnbaserad tjänst för alla som vill sälja en eller flera biljetter till slutanvändaren med en enkel transaktion. De första användarna av PayiQ har varit kollektivtrafik som använder systemet för att hantera det ökande antalet engångsbiljetter som köps med mobiltelefon. Efter dem kommer operatörer på den potentiellt exploderande marknaden för mobilitet som tjänst (MaaS).

Lättanvänt biljettsystem med förfalskningsskydd i världsklass

PayiQ är en molnbaserad tjänst för alla som vill sälja en eller flera biljetter till slutanvändaren med en enkel transaktion. De första användarna av PayiQ har varit kollektivtrafik som använder systemet för att hantera det ökande antalet engångsbiljetter som köps med mobiltelefon. Efter dem kommer operatörer på den potentiellt exploderande marknaden för mobilitet som tjänst (MaaS).

Smarta städer använder smarta biljettsystem

Världen flyttar in till storstäderna, men gatorna blir inte bredare. Det enda sättet att hantera trafikstockningar, luftföroreningar och moderna kunders förväntningar är att bli smartare. Smart trafik innebär effektivare planering av trafiksträckningar, optimal användning av resurser och dynamisk prissättning. Men smart trafik är bara hälften. Det är först när folk får samma tillfredsställelse från transporttjänster som från att ha en egen bil som ett system utvecklas till en helt ny nivå. Det är här smarta biljettsystem kommer in i bilden.

Smart cities rely on smart ticketing

The world is moving into cities, but the streets are not getting any wider.  The only way to tackle congestion, air pollution and the expectations of modern customers is to get smarter. Smart traffic means more efficient route planning, optimal use of resources and dynamic pricing. However smart traffic is just half the story. Only when people get the same satisfaction from transportation services that they got from driving a private car does the system as a whole evolve to a whole new level. This is where smart ticketing comes in.

PayiQ kod har säkerhetsgranskats

Fördelarna med PayiQ smarta biljettsystem

Konsumenter uppskattar alltmer enkelheten i att kunna köpa biljetter och tjänster genom den enhet de alltid har med sig – mobiltelefonen. De måste känna sig trygga med systemet och kunna betala på det sätt de föredrar. De måste även kunna köpa sina biljetter när som helst. Och det ska gå snabbt och smidigt att kontrollera biljetten när konsumenten går in i lokalen eller transportmedlet.

Fördelarna med PayiQ:s smarta biljettsystem

Konsumenter uppskattar alltmer enkelheten i att kunna köpa biljetter och tjänster genom den enhet de alltid har med sig – mobiltelefonen. De måste känna sig trygga med systemet och kunna betala på det sätt de föredrar. De måste även kunna köpa sina biljetter när som helst. Och det ska gå snabbt och smidigt att kontrollera biljetten när konsumenten går in i lokalen eller transportmedlet.

Leverera allt till ett evenemang på samma ställe

För en organisatör av evenemang är det på kort sikt två saker som är viktigare än något annat: antalet besökare och kostnaderna för tjänsterna som används. Men i den konkurrenskraftiga evenemangsvärlden är det på längre sikt ett måste att ha en holistisk syn med en sömlös kundupplevelse. Om ni kopplar in PayiQ i er molnbaserade evenemangstjänst eller app så kan ni uppnå det alla evenemangsorganisatörer vill – att hela evenemanget levereras på ett och samma ställe till kunden.

Leverera allt till ett evenemang på samma ställe

För en organisatör av evenemang är det på kort sikt två saker som är viktigare än något annat: antalet besökare och kostnaderna för tjänsterna som används. Men i den konkurrenskraftiga evenemangsvärlden är det på längre sikt ett måste att ha en holistisk syn med en sömlös kundupplevelse. Om ni kopplar in PayiQ i er molnbaserade evenemangstjänst eller app så kan ni uppnå det alla evenemangsorganisatörer vill – att hela evenemanget levereras på ett och samma ställe till kunden.

Basera ert beslut om köp på en verklig pilotstudie

Bästa sättet att förbereda för storskalig implementering är att testa tjänsten på några utvalda sträckningar och transportmedel. Till exempel en eller två busslinjer, en spårvagnslinje och en tåganslutning. PayiQ kan skapa en pilotstudie med biljettsystem, biljettkontroll och relevant rapportering på mindre än en månad.

Basera ert beslut om köp på en verklig pilotstudie

Bästa sättet att förbereda för storskalig implementering är att testa tjänsten på några utvalda sträckningar och transportmedel. Till exempel en eller två busslinjer, en spårvagnslinje och en tåganslutning. PayiQ kan skapa en pilotstudie med biljettsystem, biljettkontroll och relevant rapportering på mindre än en månad.

PayiQ är en av de 10 mest uppskattade samarbetspartnerna i Finland

Vår kundsupport är vårt kännetecken

Våra supporttjänster
PayiQ erbjuder omfattande supporttjänster till sina kunder och samarbetspartners. Vår förstklassiga kundtjänst innehåller en uppsättning supporttjänster som är utformade för att maximera drifttid och kundnöjdhet, och samtidigt minimera företagskunders interna kostnader. Supportavtalet är er garanti för bekymmersfri drift.

Vår kundsupport är vårt kännetecken

Våra supporttjänster
PayiQ erbjuder omfattande supporttjänster till sina kunder och samarbetspartners. Vår förstklassiga kundtjänst innehåller en uppsättning supporttjänster som är utformade för att maximera drifttid och kundnöjdhet, och samtidigt minimera företagskunders interna kostnader. Supportavtalet är er garanti för bekymmersfri drift.

Byggt med integrering av tjänster i åtanke

Det behövs en integrator från tredje part när en kund vill integrera PayiQ tjänst till ett privat moln istället för att använda det Azure-baserade standardalternativet. I det fallet utvecklar systemintegratorn den sista biten och fungerar i vissa fall även som värd. Ibland är PayiQ biljettsystem något som en integrator vill erbjuda som en del av sin egen tjänsteportfölj.

Byggt med integrering av tjänster i åtanke

Det behövs en integrator från tredje part när en kund vill integrera PayiQ tjänst till ett privat moln istället för att använda det Azure-baserade standardalternativet. I det fallet utvecklar systemintegratorn den sista biten och fungerar i vissa fall även som värd. Ibland är PayiQ biljettsystem något som en integrator vill erbjuda som en del av sin egen tjänsteportfölj.

KONTAKTA OSS FÖR ATT FÅ VETA MER OM PAYIQ LÖSNING

sales@payiq.net
Eller ring oss på: +358 10 419 2220

LADDA NER DET VIKTIGASTE

PayiQ-plattformen

Företaget

Kunder

PayiQ utvecklar molnbaserade intelligenta mobila lösningar för biljetter, betalning och biljettkontroll för smarta städer transportföretag och evenemangsorganisatörer med hjälp av Microsofts Azure-teknik.

Våra lösningar ger användare ett sömlöst sätt att resa från dörr till dörr med friheten att kombinera olika transportmedel och tjänster genom en enda transaktion i sin mobiltelefon. Det öppna ekosystemet gör att användare kan välja fritt bland olika betalningsmetoder. De kan kombinera olika tjänster, till exempel sådana som tillhandahålls av olika transporttjänster, gemensam användning av bilar och cyklar, eller evenemangsorganisatörer.

Vi hjälper offentliga och privata tjänsteleverantörer att effektivisera sina transporttjänster göra deras tjänster mer attraktiva och säkrare, och sänker kostnaderna för att betalningshantering samtidigt som kunderna blir nöjdare. PayiQ samarbetar med Business Finland och är med i Microsofts program CityNext för att utveckla lösningar för smarta städer.

Läs om att integrera PayiQ API

Gå till vår kundtjänstkanal och du vill ha support

Pin It on Pinterest

Share This