Kyyti Group

Kyyti Group är en snabbt växande privat operatör för mobilitet som tjänst (MaaS) och levererar kapacitet efter behov. De har integrerat PayiQ teknik i sin egen mobila lösning. Kyyti är ett bra exempel på användning av PayiQ uppkopplade moln-API och PayiQ-plattformens OEM-kapacitet. Kyyti erbjuder sina produkter och tjänster genom sina egna appar, och deras betalningar och transaktionssäkerhet hanteras transparent av PayiQ backend-plattform. Det gör att Kyyti Group kan fokusera på sina egna verksamhetsmål och sina egna lösningar samtidigt som komplexa uppgifter bekvämt hanteras av PayiQ plattform med den inbyggda motorn för skydd mot förfalskning.

LADDA NER DET VIKTIGASTE

PayiQ-plattformen

Företaget

Kunder

Pin It on Pinterest

Share This