Fördelarna med PayiQ smarta biljettsystem

Konsumenter uppskattar alltmer enkelheten i att kunna köpa biljetter och tjänster genom den enhet de alltid har med sig – mobiltelefonen.

För att upplevelsen ska vara så bra som möjligt måste konsumenterna känna sig trygga med systemet och kunna betala på det sätt de föredrar. De måste även kunna köpa sina biljetter när som helst utan att behöva stå i kö. Och det ska gå fort att kontrollera biljetten när konsumenten går in i lokalen eller transportmedlet.

Secure

PayiQ-biljetter har ett intelligent system för att förhindra förfalskningar och upptäcka potentiella risker i realtid så att de kan spåras och stoppas. Datahanteringen följer säkerhetsstandarden PCI-DSS för information. Den uppfyller alla krav som ställs av internationella bankkortsföretag. Genom att minska mängden kontanter som hanteras så ökar även säkerheten för personalen. Att förfalskade biljetter förhindras innebär att förluster för operatören förhindras.

PayiQ följer EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och betalningstjänstdirektiv (PSD2).

Mångsidigt

PayiQ erbjuder ett flexibelt betalningssystem för mobil med stöd för alla vanliga betalningsmetoder. Köp kan debiteras genom kreditkort, kontokort, fakturering via mobiloperatör, konsoliderad fakturering eller andra betalningsmetoder.

Med PayiQ biljettapp kan kunder erbjudas transport med flera färdmedel, eller kombinationsbiljetter. En kombinationsbiljett kan till exempel vara en biljett till ett evenemang och en biljett för transport till evenemanget.

Biljettprodukter är flexibla och kan erbjudas för ett enstaka tillfälle eller som en periodbiljett. Betalningen kan göras regelbundet eller med påfyllningar av ett kort, och så vidare.

Prissättningen är dynamisk och kan snabbt ändras och implementeras till konsumenter utan att appen behöver uppdateras. Med PayiQ direktuppdaterade innehåll kan konsumenter även erbjudas nytt innehåll och nya tjänster.

Biljetter kan antingen säljas genom den allmänna PayiQ-appen, som en produktmärkt app med hjälp av vår omärkta lösning, eller genom integrering med vårt moln-API.

Kostnadseffektivt

PayiQ biljettjänster är kostnadseffektiva och går snabbt att implementera. Den initiala kostnaden för implementering är låg, och driftskostnaden utgörs av en licensavgift och en transaktionsbaserad avgift

Den uppkopplade molnlösningen gör systemet skalbart och lätt att utöka, oavsett operatörens storlek. Genom vårt API kan biljettjänsten enkelt integreras i ett tredjepartssystem.

LADDA NER DET VIKTIGASTE

PayiQ-plattformen

Företaget

Kunder

Pin It on Pinterest

Share This