Byggt med integrering av tjänster i åtanke

Det behövs en integrator från tredje part när en kund vill integrera PayiQ tjänst till ett privat moln istället för att använda det Azure-baserade standardalternativet.

I det fallet utvecklar systemintegratorn den sista biten och fungerar i vissa fall även som värd. Ibland är PayiQ biljettsystem något som en integrator vill erbjuda som en del av sin egen tjänsteportfölj.

Tekniken byggdes med det i åtanke: det är en skalbar tjänst med ett moln-API med öppen integrering och stöd för en bred uppsättning systemintegreringar, till exempel lösningar för rutthantering, backbone-system för operatörer, lojalitetsprogram, dataanalyser och rapporter. Det gör att ett mobilt biljettsystem och betalning med förfalskningsskydd i realtid kan integreras i många olika onlinetjänster.

PayiQ programvara, både webbgränssnitt och mobilappar, kommunicerar med backend genom det uppkopplade moln-API:et. Alla integrationer görs genom de här gränssnitten. Av säkerhetsskäl finns det ingen annan kommunikationsväg till backend-plattformen.

PayiQ onlinetjänster är fullt dokumenterade och dokumentationen är tillgänglig för våra partners. Vi ger OEM-kunder tillgång till vårt uppkopplade moln-API för att möjliggöra full inbäddning av vår teknik i tredjepartslösningar.

Läs om att integrera PayiQ API

LADDA NER DET VIKTIGASTE

PayiQ-plattformen

Företaget

Kunder

Pin It on Pinterest

Share This