Basera ert beslut om köp på en verklig pilotstudie

Det kan låta som en avskräckande uppgift att implementera mobila biljetter i ett befintligt transportsystem. Ingen transportmyndighet vill se passerade deadlines och stigande kostnader, eller uppleva ilskan från missnöjda resenärer.

Bästa sättet att förbereda för storskalig implementering är att testa tjänsten på några utvalda sträckningar och transportmedel. Till exempel en eller två busslinjer, en spårvagnslinje och en tåganslutning.

PayiQ kan skapa en pilotstudie med biljettsystem, biljettkontroll och relevant rapportering på mindre än en månad – vårt rekord hittills är två veckor! Sträckningarna väljs tillsammans med kunden, och de data som samlas in är inte bara kvantitativa. Vi intervjuar även användare och arbetare om deras upplevelse för att få en komplett bild av programmets effektiva områden och områden som kan utvecklas.

Pilotstudiens data är en stadig grund för beslut om vidare implementering. Tjänsten kan skalas upp i steg eller implementeras i sin helhet, och i synnerhet för kommuner kan offentlig upphandling organiseras baserat på verkliga erfarenheter och verkliga data.

LADDA NER DET VIKTIGASTE

PayiQ-plattformen

Företaget

Kunder

Pin It on Pinterest

Share This