Ympäristöpolitiikka

Ympäristöpolitiikka

Olemme tietoisia niistä vaikutuksista, joita moderni kulttuuri aiheuttaa ympäristöllemme. Ymmärrämme, että meidän on pyrittävä tasapainottamaan taloutta ja ekologiaa. Ympäristötietoisuus onkin luonnollinen osa toimintakulttuuriamme.

PayiQ soveltaa ISO 14000 -standardien vaatimuksia prosesseihinsa ja hyväksyy ajatukset, jotka nousivat esille Rion Earth Summitissa otsikolla Agenda 21. Me uskomme, että ”ajattele maailmanlaajuisesti, toimi paikallisesti” on toimiva ajatusmalli ja ettei tämän päivän tekojamme pitäisi maksattaa huomisen kustannuksella.

Olemme asettaneet teknisesti ja taloudellisesti kestäviä tavoitteita optimoidaksemme palveluidemme ja päivittäisen työmme ympäristöystävällisyyden. Pääasiallinen liiketoimintamme rakentuu tietoyhteiskunnan ja sähköisten palveluiden varaan paperiviestinnän sijaan. Kannustamme asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme pohtimaan omaa paperin kulutustaan ja välttämään ylimääräistä paperitulosteiden tuottamista, jakelua tai varastointia missään muodossa.

Olemme ottaneet käyttöön konkreettisia toimenpiteitä organisaatiossamme:

 • seuraamme kaikkea saapuvaa ja lähtevää ympäristön kannalta merkityksellistä materiaalia, kuten muovipussien, muovikalvojen, sähkön, veden ja kylmäaineen kulutusta
 • käytämme uudelleen kaiken paperin ja lopuksi kierrätämme sen
 • olemme lisänneet uusiopaperin käyttöä organisaatiossamme
 • kierrätämme värikasetit ja ostamme uusiotäytettyjä värikasetteja
 • emme käytä haitallisia aineita, kuten freonia
 • käytämme joukkoliikennettä, kävelemme tai pyöräilemme aina mahdollisuuksien mukaan
 • käytämme yhteiskuljetusta työmatkoilla silloin, kun se on mahdollista
 • pidämme toimiston lämpötilan sopivan alhaisella tasolla
 • käytämme virtualisointia ja etäkäyttöä palvelinten hallinnassa
 • huollamme säännöllisesti lämmitysjärjestelmän ja muut laitteet
 • ostamme tarvikkeet paikallisilta toimijoilta mahdollisuuksien mukaan.

Pyrimme laajentamaan näitä käytänteitä edelleen ja pyrimme toimimaan esimerkkeinä kumppaneillemme aina, kun se on mahdollista. Yhä useammat yritykset ovat muuttamassa käytäntöjään ympäristöystävällisempää suuntaan. Uskomme, että yhteistyöllä ympäristöasioissa on tärkeä rooli maapallon luonnonvarojen säilyttämisessä.