Tasa-arvopolitiikka

Tasa-arvopolitiikka

Pyrimme toteuttamaan sosiaalista vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä päätöksiä tehdessämme, myös mahdollisia ja nykyisiä yhteistyökumppaneitamme ja työntekijöitämme kohtaan. Emme syrji ihmisiä suoraan emmekä välillisesti rodun, ihonvärin, etnisen tai kansallisen alkuperän, sukupuolen, siviilisäädyn, toimintarajoitteen, seksuaalisen suuntautumisen, iän tai uskonnollisen vakaumuksen perusteella. Syrjintä työelämässä liittyy erottamattomasti syrjintään muillakin yhteiskunnan osa-alueilla. Se on täysin vastoin visiotamme vapaudesta ja globaalista yhteiskunnasta.

Olemme ryhtyneet aktiivisiin toimiin poistaaksemme kaiken välittömän ja välillisen syrjinnän liiketoiminnan käytännöistämme ja tuottamistamme palveluista. Nämä käytännöt ovat kaikkien vastuulla: johdon, henkilöstön, konsulttien, toimeksisaajien ja kaikkien, jotka osallistuvat päivittäiseen työhömme.

Pyrimme tunnistamaan heikommassa asemassa olevia ryhmiä toiminta-alueellamme ja varmistamaan, että heillä on yhtäläiset mahdollisuudet työllistyä, kun harkitsemme henkilöstön palkkaamista. Aina, kun se on mahdollista, pyrimme antamaan koulutusta tällaiselle henkilöstölle, jotta heillä on mahdollisuus pyrkiä mihin tahansa asemaan yhtiössä. Yhtäkään työnhakijaa tai työntekijää ei käsitellä enemmän tai vähemmän suosivasti tai syrjivästi. Jotta tähän päästäisiin, noudatamme tasa-arvoista rekrytointipolitiikkaa, jossa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet.

Kun palkkaamme konsultteja, urakoitsijoita tai muita toimijoita, ja rakennamme kumppanuussuhteita, olemme tietoisia sitoutumisestamme yhtäläisiin ja tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin.

Pyrimme laajentamaan näitä käytänteitä edelleen ja pyrimme toimimaan esimerkkeinä kumppaneillemme aina, kun se on mahdollista. Globalisoitunut liiketoiminta on herättänyt tietoisuuden yhtäläisten mahdollisuuksien merkityksestä. Kasvava joukko yrityksiä eri puolilla maailmaa on muuttamassa käytäntöjään entistä tasa-arvoisempaan suuntaan. Uskomme, että yhteistyöllä ja ymmärryksellä tasa-arvokysymyksiin liittyvissä ongelmissa tulee olemaan tärkeä rooli paitsi maailmantalouden kasvussa, mutta myös liiketoimintamme menestymisessä.